Om skolen

Roskilde Specialhøjskole

Roskilde Specialhøjskole

og alle lærere byder velkommen til d.40. sæson. 2021/2022

Roskilde Specialhøjskole er en specialskole som i dagtimerne tilbyder kvalificeret handicapundervisning til voksne med generelle indlæringsvanskeligheder.

Specialhøjskolen har et tæt samarbejde med Københavns Universitet, Musikkonservatorierne, Kunstakademiet, Danmarks Designskole samt lærerseminarier, hvorfra vi rekrutterer vore lærerkræfter.

Vores mål er at give hver enkelt elev nye handlemuligheder i hverdagen.

På skolens kurser kan du:

  - opnå forståelse for egne livsvilkår

  - lære at få indflydelse på din egen hverdag

  - få større selvstændighed

  - gøre din egen hverdag nemmere

  - styrke din evne til at tage ansvar for dit eget liv og udvikling

  - forbedre din evne til at være sammen med andre

  - øge dine faglige færdigheder

  - sætte dig et mål og nå det.

Sammen med dig og dine eventuelle pårørende fastsætter dine lærere nogle individuelle mål for din undervisning, så du får mest muligt ud af undervisningen. det er vigtigt, at du har lyst til at bruge tid og kræfter på at nå målene.

dof